Dołącz do grona naszych kursantów już dziś! Mamy ponad 1600 pozytywnych opinii uczniów!

Edubite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania wspierającego nauczanie matematyki celem wdrożenia innowacji procesowych w Edubite sp. z o.o. z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji dla poprawy zarządzania organizacją i uniezależnienia jej od skutków pandemii COVID-19 lub podobnych kryzysów w przyszłości.”

Krótki opis projektu

Przedmiotem wnioskowanego projektu jest stworzenie i wdrożenie w firmie Edubite Sp. z o.o. specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na użycie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie nauczania kursantów oraz znacznego zautomatyzowania wszelkich czynności związanych ze procesem świadczenia usług. Celem projektu jest cyfryzacja przedsiębiorstwa. Planowane efekty projektu obejmuje wprowadzenie nowych procesów, które dzięki dofinansowaniu pozwolą na usprawnienie pracy, obsługi klienta i zwiększenie efektywności pracy, co umożliwi wykorzystanie większej ilości czasu na rozwój firmy. Wśród oczekiwanych korzyści z realizacji projektu należy wyróżnić także zwiększenie zdolności do obsługi większej ilości zleceń, wzrost przychodów i rozwinięcie skali dotychczasowej działalności.

Wartość projektu: 270 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 230 010,00 PLN

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Znaki dofinansowania